قرارداد ساختمانی

قرارداد ساختمانی و پیمانکاری اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد.
مشخصات کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود.

صاحبکار: متقاضي ساخت در دوره اجرای عملیات ساختماني است و يکي از طرفین قرارداد ساخت است.
پیمانکار ساخت: شخص دارای پروانه يا صللحیت اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است.
که عهده دار اجرای عملیات ساختماني بر مبنای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب آن است.
و طرف ديگر قرارداد ساخت است.

عقد قرارداد مناسب مهمترین و ابتدایی ترین مرحله یک فعالیت ساختمانی می باشد.
و هیچ دلیلی از قبیل مطمئن بودن به طرف مقابل ،پایین بودن مبلغ قرارداد و… نمی تواند نبستن قرارداد را توجیه کند.

علت اهمیت انعقاد قرارداد ساختمانی:

  • وجود خطرات جانی و مالی فراوان
  • گردش مالی زیاد

اجرا کننده قرارداد باید ابتدا محل ساختمان، تمام اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهد سپس تعهد ساخت ساختمان را قبول کند.

معمولا طراحان، نقشه ساختمان را طراحی کرده و مهندسان وظیفه ساخت ساختمان را، طبق نقشه طراحی شده دارند.
اگر طراحان در طرح نقشه مرتکب اشتباه یا خطایی شوند خودشان مسئول هستند.
مهندس اجرا کننده مسئولیتی در قبال اشتباه طراحان نخواهد داشت.

برای تمام خدمات ساختمانی قراردادهایی وجود دارد که تنظیم آنها قبل از شروع کار، احتمال سوء تفاهم و خلف وعده را کاهش می دهد.
همچنین نحوه پرداخت و تعهدات طرفین را آشکار می سازد.

انواع قرارداد پیمانکاری

  1. قرارداد پیمان مدیریت
  2. قرارداد مدیریت پیمان
  3. قرارداد کلید تحویل
  4. قرارداد با قیمت مقطوع
  5. قرارداد براساس فهرست بهاء

قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت:

مبلغ قرارداد که همان حق مديريت پیمانکار ساخت است به صورت درصدی از کل هزينه ها مي باشد.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱
عرف مشارکت در ساخت و ساز

چگونه عرف مشارکت در ساخت را به سود دهی تبدیل کنیم؟

چگونه عرف مشارکت در ساخت را به سود دهی تبدیل کنیم؟ پیش‌ازاین در مورد ضرورت و اهمیت مشارکت در ساخت باهم صحبت کرده‌ایم. با تغییرات و […]
۱۳۹۷/۰۷/۰۷

مفاد اصلی در عقد قرارداد مشارکت در ساخت

مفاد اصلی در عقد قرارداد مشارکت در ساخت امروزه شاهد بالا رفتن میزان مشارکت در ساخت هستیم. این امر ضرورت آشنایی با چگونگی قرارداد مشارکت در […]