دفتر خدمات الکترونیک

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائهٔ خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌است.
کلیهٔ دستگاه‌های اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند.
این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند.
یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده‌است.

 

کارهای اداری مربوط به جواز ساخت، تشکیل پرونده برای پروانه ساختمانی در دفتر خدمات الکترونیک انجام میگیرد.
در واقع دفتر خدمات الکترونیک واسط بین شما و شهرداری می باشد تا روند کارها تسهیل شود.
معمولا در هر منطقه شهر تهران چندین دفتر خدمات الکرونیک پیش بینی شده که معمولا دفاتر مهندسی با وجه به روابطی که دارند شمارا به یکی از این دفار ارجاع می دهند.

مهندسین مشاور آرین کاوش با بر عهده گرفتن وکالت امور شهرداری این کار هارا برایتان آسان می نماید.
برای دریافت خدما ما به سایت آرین کاوش مراجعه کنید.
شماره تماس: 02122888053

۱۳۹۶/۰۸/۰۶

آدرس و شماره تماس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران [آپدیت زمستان ۹۷]

آدرس تمامی دفتر خدمات الکترونیک تهران را برایتان نوشته‌ایم. تلفن دفتر خدمات الکترونیک شهر را هم آورده‌ایم. اگر به دنبال اطلاعات دقیق آدرس دفاتر خدمات الکترونیک شهر هستید […]