ضوابط شهرداری

۱۳۹۷/۰۵/۲۰
اجرای نما مدرن

اجرای نما انواع سبک های ساختمان مسکونی

اجرای نما انواع سبک های ساختمان مسکونی نما به‌عنوان پوشش خارجی ساختمان، معرف ساختمان است. هرچه طراحی و اجرای نما اصولی‌تر و دقیق تر انجام شود به […]
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
ضوابط شهرداری ساخت

چرا معماران براساس ضوابط شهرداری طراحی میکنند؟

چرا معماران براساس ضوابط شهرداری طراحی میکنند؟ بر اساس رشد ساخت‌وساز در سطح شهرها و افزایش تقاضا، معماران موظف به طراحی معماری بر اساس قوانین و […]