مقاله معماری

۱۳۹۶/۰۹/۱۸
اخذ پایان کار ساختمان

چگونه گواهی پایان کار ساختمان بگیریم؟

چگونه گواهی پایان کار ساختمان بگیریم؟ یکی از مجوزهایی که یک ساختمان قانونی به آن نیاز دارد گواهی پایان کار ساختمان است؛ که دریافت سند مالکیت […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
اخذ جواز ساخت از شهرداری

مراحل اخذ جواز ساخت از شهرداری

مراحل اخذ جواز ساخت از شهرداری مراحل اخذ جواز ساخت از شهرداری ها فرایند پیچیده ایست که گاه مراجعین را دچار مشکل می سازد. در این […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
محاسبه هزینه اخذ جواز ساختمان

محاسبه هزینه اخذ جواز ساختمان

محاسبه هزینه اخذ پروانه ساختمان هزینه اخذ پروانه ساختمان از جمله مواردی است که برای کارفرمایان بسیار مهم می باشد. پس از آن که نقشه های […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نمونه پروانه ساختمانی

چه اطلاعاتی در نمونه پروانه ساختمانی قرار دارد؟

چه اطلاعاتی در نمونه پروانه ساختمان قرار دارد؟ نمونه پروانه ساختمانی حاوی اطلاعاتی است که دارای بار حقوقی می باشند. در این مقاله برایتان یک نمونه […]